solartrend.cz

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

státní podpora

 

Kdo může žádat ?

Program je určen primárně fyzickým osobám, tedy vlastníkům rodinných domů a bytových jednotek. Zapojit se ale do něj mohou i společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. 

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

C.3 INSTALACE SOLÁRNĚ-TERMICKÝCH KOLEKTORŮ

V této oblasti je podporována instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy (novostavby i stávající stavby), a to buď pro přípravu teplé vody, nebo pro kombinaci přípravy teplé vody a přitápění. 

Podporovány nebudou fotovoltaické systémy určené k výrobě elektrické energie. 

Jaké podmínky je nutno splnit? 

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie, a to:
- 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy
- celkem 1 500 kWh pro instalaci na rodinném domě
- celkem 1 000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě. 

U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty předpokládaného zisku za instalaci zvyšují 1,3krát.

VÝŠE PODPORY

RODINNÉ DOMY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY - 55 000 Kč

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY A PŘITÁPĚNÍ - 80 000 Kč

BYTOVÉ DOMY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY - 25 000 Kč na bytovou jednotku

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY A PŘITÁPĚNÍ - 35 000 Kč na bytovou jednotku

Bližší informace o státní podpoře naleznete na
www.zelenausporam.cz