solartrend.cz

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

státní podpora

Mechanismus výkupních cen a zelených bonusů

Princip výkupních cen:

Provozovatel přenosové soustavy (PS) má povinnost připojit fotovoltaický systém do sítě a veškerou vyrobenou elektřinu, na kterou se vztahuje podpora vykoupit. Výkupní cena je dána ERÚ (viz Cenové rozhodnutí)

Provozovatel je povinen podávat hlášení o naměřené výrobě ve čtvrtletních intervalech formou výkazu zasílaného na ERÚ.

 

Princip zelených bonusů:

Provozovatel většinu vyrobené elektrické energie spotřebovává sám. Přebytek vyrobené elektřiny pak prodává distributorovi.

Výkupní cena se řídí Cenovým rozhodnutím ERÚ vyrobené kilowat hodiny je nižší, provozovatel však šetří na vlastní spotřebě, kterou si dokáže sám pokrýt elektřinou z fotovoltaiky.

Zelený bonus = finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny, která zohledňuje snížené poškozování životního prostředí.

Provozovatel si na trhu musí najít obchodníka, kterému elektřinu prodá za tržní cenu. Cena je nižší než u konvenční elektřiny, protože v sobě obsahuje nestabilitu výroby, a je různá pro různé typy OZE. V momentu prodeje získá výrobce od provozovatele distribuční soustavy tzv. zelený bonus neboli prémii. Regulační úřad stanoví výši prémií tak, aby výrobce získal za jednotku prodané elektřiny o něco vyšší částku než v systému pevných výkupních cen. Př. takovýto systém je povinný pro investory, kteří budou vyrobenou elektřinu využívat pro vlastní spotřebu.

 

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření pro rok 2011:

 

www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/2_2010_OZE-KVET-DZ%20final.pdf