solartrend.cz

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

solární systém termický

 Jaké jsou přednosti solárního ohřevu teplé vody?

Nic nestojí (mimo zanedbatelných nákladů na provoz oběhového čerpadla a výměnu nemrznoucí směsi). Energie je prakticky nevyčerpatelná. Nahrazuje neekologická fosilní paliva a neekologicky vyrobenou elektřinu. 

Jaké procento z celoroční spotřeby tepla ušetřím?

závisí na mnoha faktorech! U ohřevu teplé užitkové vody  lze uvažovat až o 70 až 80%

u bazénů lze říci, že až 100%,

u vytápění technologických provozů, sušáren na sezónní produkty je procento velmi vysoké a znamená to podstatnou úsporu fosilních paliv a zvýšení ekonomie provozu

u vytápění domů lze říci, že lze ušetřit kolem 25 až 60%! Závisí na poměru zateplení a velikosti solární plochy. Toto zhodnotí „Energetický posudek“, který je požadován k žádosti o dotace!

 

Jaký má vliv na výkon solární sestavy počasí?

Nejvíce energie dává slunce s jasnou oblohou, pokud se objeví občasné mraky (polojasno) je výkon solární sestavy zhruba poloviční. V době kdy je celkově zataženo využívá solární sestava pouze jednu třetinu slunečního svitu a v dobách zimní inverze tento podíl ještě klesne.

Funguje solární ohřev teplé vody i zimě?

Pokud jsou slunečné dny, dokáže systém vytvořit teplou vodu i v teplotách pohybujících se okolo nuly. Při zhoršeném zimním počasí systém pouze předehřívá přitěkající chladnou vodu a je nutné mít v systému další zdroj energie.

Fungují kolektory, když nesvítí slunce?

U termických kolektorů v jisté roční době ano! Zachycují tzv. rozptýlené teplo. Jde o kolektory se selektivním povrchem a většinou to jsou vakuové kolektory, které jsou nejvhodnější na vytápění.

Jaké solární kolektory se používají?

nejběžnější jsou deskové

lepších parametrů dosahují vakuové kolektory, protože vakuum snižuje zpětné vyzařování získaného tepla zpět do okolí.

 

Jaká je životnost systému?

Životnost systému je podle jeho nejslabšího článku! Vlastní kolektory většinou představují vysoko životnostní prvek. Některé kolektory mají udávanou garantovanou životnost od 15, jiné od 20 a jiné nad 30 až 50 let! Tuto životnost je třeba chápat jako garantovanou! Tzn.že podle EN nesmí poklesnout výkon kolektorů, podle typu o cca 5 až 7 %!
Praktickou životnost lze očekávat delší. Závisí to na mnoha faktorech uložení kolektoru a podmínkách okolního prostředí. Škodliviny většinou jsou v okolí vápenek, cementáren a pak mořská voda! Vlastní absorbér bývá u selektivních povrchů poškozován zejména vlhkostí. To u vakuových deskových kolektorů, s absorbérem ve vakuu, nehrozí!

Lze uchovat energii na neslunečné dny?

Ano. Samozřejmě je nutné montovat solární systémy s možností akumulace tepla! Je třeba volit vhodnou velikost akumulačního zásobníku, akumuluje se do vody, TUV, bazénu a akumulátoru tepla. Lze akumulovat do vody, ale i do kamene, apod. podle zvoleného systému. Připravují se akumulační zásobníky s tzv. materiály PCM, které dokáží akumulovat několikanásobně více tepla na principu latentního tepla- např.: voda/led., parafin,… Takové zásobníky pak jsou konstrukčně malé, ale velkého výkonu! Jde o to, aby se SE uložila na optimální dobu, aby mohla sloužit, kdy už slunce nesvítí. Lze akumulovat i na několik dní.

 

Vyplatí se to? Jaká je návratnost investic?

jednoznačně ANO!

Jaká je návratnost plynového, nebo jiného kotle, auta, stavby – NENÍ! Spotřebuje se bez náhrady!

Návratnost do solárního systému však je! Je podle druhu využití. Nejlepší je u ohřevu TUV a bazénů, ale i u vytápění domů,… Znamená to, že se nám vložená investice až několikanásobně vrátí, (za svoji praktickou životnost, 30 až 50 let)!