solartrend.cz

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

solární systém fotovoltaický

Jak dlouho úřady vyřizují potřebné dokumenty?

Ze zákona jsou úřady povinny vyřídit veškeré dokumenty do šesti týdnů. Ze zkušenostmi s  úřady vyřízení netrvá déle než jeden měsíc.

Mohu dostat dotaci na výstavbu solární elektrárny?

Dotace je poskytována pouze na výkup elektrické energie a to ve dvou formách 1. Zelený bonus, nebo 2. Přímý prodej do sítě.

Jak dlouho bude trvat instalace solární elektrárny?

Kompletní systém (solární panely, kabely, měniče, připojení a úklid) lze instalovat během jednoho týdne.

Jakým způsobem jsou připevněny solární panely  ke střeše?

Naše firma používá speciální montážní systém, který se skládá z hliníkového profilu a speciálních kotvících háků. Náš montážní systém je vhodný pro každý typ střechy. Komponenty jsou pečlivě testovány za nepříznivých podmínek. Kvalitativní parametry tedy budou plně zachovány.

Jak ovlivní instalace sluneční elektrárny statiku střechy ?

Statika Vaší střechy bude ovlivněna minimálně, nicméně musí mít patřičnou únosnost – cca 100 kg/m2. Před samotnou instalací vám střechu prohlédneme a zjistíme, zda je vhodná pro umístění solární elektrárny.

Kde nejvýhodněji umístit solární panely?

Obecně platí, že instalace na střeše parří mezi nejlevnější instalace solárních systémů. Nejideálnější je umístění na střechu nebo na konstrukci o sklonu 35 °s.

Bude pro mě výstavba solární elektrárny časově náročná?

Dobrá instalační firma vyřídí veškeré dokumenty (formuláře, dotazníky a podklady) ve Vašem zastoupení.

Mohu instalovat solární panely na střechu, která není ideálně orientována na Jih ?

Ano, ale musíme zde počítat s mírnými ztrátami výkonu. Tyto ztráty jsme schopni kompenzovat konstrukcí, která solární panely nastaví do ideální polohy.

Kolik mi vydělá solární elektrárna peněz?

Jsou zde dvě možnosti prodeje solární energie.

1. Zelený bonus

Za každou kW, kterou vyrobíte (bez ohledu na to, zda ji spotřebujete) dostanete zaplacen tzv. Zelený bonus ve výši 6,50 Kč/kW. Navíc k tomuto získáte peníze i tím, že neplatíte za spotřebovanou energii.

2. Přímá dodávka energie do distribuční sítě

V této možnosti dodáváte veškerou vyrobenou solární energii do sítě a dostanete za ni 7,50 Kč/kW. Nicméně energii, kterou spotřebujete Vy, si musíte koupit ze sítě. Tzn. tento způsob je spíše vhodný pro větší projekty, které energii nespotřebovávají.

Jak probíhá měření vyrobené energie, když se rozhodnu pro Zelený bonus?

Váš původní elektroměr je dodavatelem el. energie vyměněn za tzv. 4kvadrantní, který umí měřit průtok energie jak do domu, tak i z domu do rozvodné sítě . V rozvaděči u měniče je nainstalován další cejchovaný podružný elektroměr, který měří výrobu elektrické energie v rámci Zeleného bonusu.

Pokud vyrábím el. energii, musím si požádat o Živnostenský list ?

NE, energetický regulační úřad Vám po revizi elektrárny vystaví pouze licenci a přidělí IČO (pokud již jste podnikatel a máte IČO, tak dojde k jeho rozšíření).

Mohu si odečíst DPH z investice do solárních systémů?

ANO, pokud jste plátce DPH.

Slyšel jsem o možnosti daňových prázdnin pro solární elektrárny?

Daňové prázdniny můžete uplatnit pro dobu 5 let +1 roku kdy byla elektrárna uvedena do provozu.

Jak se zapojuje solární elektrárna do rozvodné sítě- jednofázově nebo třífázově?

Solární elektrárny do výkonu 5 kWp se zapojují jednofázově. Elektrárny nad 5 kWp se většinou musí zapojovat třífázové. Každá instalace je individuální a bude instalační firmou navržena.

Můžu očekávat funkci solárních systémů i přes zimu?

ANO, solární elektrárna většinou generuje 10 - 15 % svého nominálního výkonu i v zimních měsících.

Co když mi živelná pohroma rozbije solární panely?

Pokud máte Váši nemovitost pojištěnou, pak se toto pojištění vztahuje i na solární panely, protože je to součást stavby.