solartrend.cz

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Vítejte

Role Slunce pro život a ekosystémy byla vždy prvotní a zůstane takovou, dokud život potrvá na této planetě – neboť je to energie Slunce, která pohání funkční mechanizmy (chemické, mechanické a elektrické) všech živých organismů a vytváří podmínky životodárného prostředí. Společnosti, které tento princip přijmou, mohou se rozvíjet, zatímco společnosti, které tento princip poruší kvůli svému krátkodobému ekonomickému zisku, budou čelit úpadku.

Zabýváme se průzkumem v oblasti alternativních zdrojů energie za účelem poskytování nejlepších produktů a služeb, k maximální spokojenosti našich zákazníků. Naši prioritní snahou je poskytnout produkty, které nabízí komplexní systémy řešení soběstačnosti a nezávislosti na standardních zdrojích energie a nabízí zákazníkovy přidanou hodnotu do budoucna.

Pro provoz není potřeba téměř žádná údržba. Solární panely nepotřebují téměř žádnou údržbu a velmi snadno se instalují.

Fotovoltaika zajišťuje energetické potřeby vzdálených venkovských oblastí. Solární systémy poskytují přidanou hodnotu venkovským oblastem, zejména lidem v rozvojových zemích bez elektrické rozvodné sítě. Osvětlení domů, napájení nemocničních chladících přístrojů, systémy pro čerpání vody – to jsou jen některé příklady využití do sítě nepřipojených fotovoltaických systémů. Velmi často je fotovoltaika využívána také v souvislosti s telekomunikačními systémy.

Technologie může být velmi esteticky integrována do budov (BIPV – building integrated PV). Systémy mohou pokrývat střechy nebo fasády budov a snižovat tak jejich energetickou spotřebu. Neprodukují žádný hluk a vypadají velmi esteticky. Evropská stavební legislativa byla a je upravována tak, aby se obnovitelné zdroje staly součástí veřejných a obytných budov. Tento fakt urychluje rozvoj ekologické výstavby a tzv. energeticky pozitivních budov (E+ Buildings), které otvírají pro integraci fotovoltaiky celou řadu nových možností.